Български English  

Хронология на развитието на летището:Летище Горна Оряховица e създадено през 1925 година. До 1948 г., когато е основан "Летищен комплекс Горна Оряховица" към Българска гражданска авиация, летището се използва основно от военната авиация, а също и като транзитно и резервно за обезпечаване на пътнически и товарни полети между София и Варна. През 1948 г. е открита третата в България редовна линия за превоз на пътници по маршрута София - Горна Оряховица - София

1925-1948: Летището се използва за нуждите на военната авиация.

1948: Основава се "Летищен комплекс Горна Оряховица" към БГА и се пуска в експлоатация третата в България пътническа редовна линия по маршрута София-Горна Оряховица-София.

1969-1973: Изграждане на сграда с офиси, нова полоса за излитане и кацане /дължина 2450м,ширина45м/ и пътека за рулиране с бетонно покритие. Носещата способност на изкуственото покритие на полосата /PCN/ е 38/R/C/X/T/, което позволява кацане и излитане на самолети с общо полетно тегло до 200 т.

1975-1978: Построяване на нова сграда на аерогарата с административна част и пътнически терминал (2160 кв.м) и нов перон, позволяващ едновременно паркиране на 5бр. /2бр. тежък, 2бр. среден и 1бр. лек тип / самолети. Започва изпълнение на карго полети до Централна и Западна Европа, бившия Съветски Съюз, Африка и Близкия Изтоки .

1982: Покриване с асфалтобетон на пистата и рульожката.

1991: В края на тази година Летище Горна Оряховица се обособява като самостоятелана юридическа личност –ЕООД, регистрирана съгласно Търговския закон.

1992: Изграждане на нова съвременно оборудвана сграда на Центъра за Управление на Въздушното Движение.

1994: Министерството на транспорта на основание чл.43 ал.4 от Закона за Гражданското Въздухоплаване, през февруари 1994 год. разрешава от летище Горна Оряховица да се изпълняват международни полети от български авиопревозвачи и български физически и юридически лица.

1995: С Решение 88 от 22 февруари на МС на Р България, летище Горна Оряховица е обявено за международно и към него е разкрит Граничен Контролно Пропускателен Пункт.

1996: На основание чл. 147 ал.2, 261 и 262 от Търговския закон дружеството се преобразува от ЕООД в еднолично акционерно дружество с държавно имущество – "Летище Горна Оряховица" -ЕАД.

1996-1997: Преоборудване на летището с нови системи за управление на въздушното движение и осигуряване на полетите. Летището е оборудвано с високоинтензивна светотехническа система I-ва категория, за кацане и излитане при намалена видимост.

2002: През декември летището е признато като международно на равни начала с летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.

2004: Демонтирана е системата ИЛС за точен подход при кацане. ПИК, оборудвана за неточен подход за кацане.

2005: Частичен ремонт на ПИК

2008: Противопожарната категория на летището е повишена на 6.Перонът е преасфалтиран, той и пътеката за рулиране и полосата за излитане и кацане са с PCN 45/R/B/X/T.Съгласно новата маркировка са обособени 3 местостоянки.(справка AIP на Република България )